ArchiveBay.com - unibit.bg - Университет по библиотекознание и информационни технологии

unibit.bg--2020-03-11__11-13-43

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Image URL:
HTML URL:
Created: 2020-03-11 11:13:43
Stored At: ArchiveBay.com
Screenshot Generated by: Urlpx.com
Moderation by: ModerateContent.com
Text* Електронна пощ@
* Полезни връзки
* Нормативни документи
* Профил на купувача
*

Университет по библиотекознание и
информационни технологии (УниБИТ)


* БГ
* EN

*
* Търсене

* НАЧАЛО

* ЗА УниБИТ


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


* Нашата Алма матер

* Мисия и цели

* Обръщение на Ректора

* Специалности

* Акредитация

* Структура и органи на управление

* Условия за обучение

* Доктор хонорис кауза

* Финансови отчети и СЕБРА


ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ


* Ректор

* Заместник-ректори

* Помощник-ректор

* Декани

* Заместник-декани

* Ръководители на катедри

* Директор на департамент

* Директори на институти


* Общо събрание

* Контролен съвет

* Академичен съвет

* Ректорски съвет

* Факултетни съвети

* Студентски съвет


ОСНОВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА


* Факултети

* Катедри

* Център за дист. обучение

* Департамент

* Институти

* Компютърна лаборатория

* ЦПО

* БИЦ

* Кариерен център

* Други


* Кабинет на Ректора

* Факултетни канцеларии

* Административно-стопански дейности

* Учебен отдел

* Човешки ресурси

* НИМД

* ПМПАМ

* ФСД

* ДЛЗД

* СФУК

* Издателство


ПРЕПОДАВАТЕЛИ


* Академичен състав

* Настоятелство


* УЧЕБНА ДЕЙНОСТ


БАКАЛАВЪР


* Важна информация

* Специалности

* Седмична програма

* Учебни планове


БАКАЛАВЪР СЛЕД ПБ


* Важна информация

* Специалности

* Седмична програма

* Учебни планове


МАГИСТЪР


* Важна информация

* Специалности

* Седмична програма

* Учебни планове


ДОКТОР


* Важна информация


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


* ПРИЕМ 2020


БАКАЛАВЪР


* Редовно, задочно и дистанционно
обучение

* Справочник за кандидат-студенти

* Примерни въпроси

* Система КАНДИДАТ-СТУДЕНТ


БАКАЛАВЪР СЛЕД ПБ


* Редовно и задочно обучение


МАГИСТЪР


* Редовно и задочно обучение

*
Дистанционно
обучение

ДОКТОР


* Редовно и задочно


* НАУЧНА ДЕЙНОСТ


НАУЧНИ ИНСТИТУТИ


* ИНИОД

* ИОУЗКИН

* ИИРЛИС


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ


* Външно финансиране

* Вътрешно финансиране


НАУЧНИ ПРОЯВИ


* Конференции

* Семинари


АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА


* Конкурси

* Процедури


*
ИНТЕГРАЦИЯ


МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ


* Международно сътрудничество

* ЕU-ERASMUS Intensive Programme


ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ


* Обща информация

* Партньори

* Свободни места и класиране

* Често задавани въпроси


ПРОГРАМА EURAXESS


* EURAXESS България


ВЪТРЕШНО СЪТРУДНИЧЕСТВО


* Обща информация


* НОВИНИ

АКТУАЛНИ НОВИНИ И СЪБИТИЯ


* Заповед на Ректора относно
превантивни мерки срещу грип и COVID-19

* Обява позиция „ Изследовател“

*
Покана
за изложба „Руско цифрово
сътрудничество в университетите“

* Покана за инициативата
„Един университет, една книга, една,
общност“

* Студентски практики - фаза 2

* КУРС ПО АВТОРСКО ПРАВО НА ХАРВАРД В
УНИБИТ

* Първия конгрес на университетите от
Югоизточна Европа и Азия

* Прием ОКС Бакалавър"> Прием ОКС
Бакалавър - учебна 2020/2021 г.

* НАШИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ ЗА НАС

* Свободна позиция за експерт -
изследовател

* Първи конгрес на Университетите от
Югоизточна Европа и Азия

* Скръбна вест

* BOBCATSSS2020 - Париж.

* Балообразуващи дисциплини и
конспекти - ОКС „Бакалавър след ПБ"

* УниБИТ завършва годината със старт
на 8 проекта по фонд „Научни
изследвания“ при МОН

* Скръбна вест

* Световна конференция на
интелигентни системи

* Балообразуващи дисциплини и
конспекти - ОКС Бакалавър

* Покана за информационна среща -
Изграждане на Data Science компетентност

* Kласиране за стипендии през зимен
семестър за академичната 2019/2020 година

* Международна Научна Конференция

* Съобщение относно 09.12

* Престижна награда за УниБИТ

* Data Science Pioneers

* Докторантски програми от
Европейския университет (ЕУИ) 2020-2021

* Конкурс за стипендианти на БНБ 2020 г.

* BOBCATSSS 2021 Порто Португалия

* ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

* СЪОБЩЕНИЕ - Стипендии 2019/2020

* Съобщение относно работните и
учебни дни

* Програма на XVII Научна конференция
"Обществото на знанието и хуманизмът
на 21. век"

* СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО
СПЕЦИАЛНОСТ „ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА
СИГУРНОСТ“

*
Програма
за редовно обучение

* ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНА
2019/2020 Г.

*
ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ – ВАЖНО!

* Покана - представяне на резултати по
проект

*
Програма
за задочно обучение

* Информация за прием ВСУ-УниБИТ 2019-2020

* Започва курсът по SAP

* Придобиване на професионална
квалификация „УЧИТЕЛ“ по
информационни технологии

* Покана за участие в XVII Национала
научна конференция

* Записване за курс “Business process integration
with SAP S/4HANA”

* Състав на държавните изпитни
комисии за ОКС Бакалавър в редовна
сесия

* Покана за конференция "Културно
наследство и съвременни
Информационни технологии.

*
Манифест на библиотеките в Европа 2019
г.

* ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ ПО
КИБЕРСИГУРНОСТ

* Класиране за стипендии летен
семестър 2018/2019

* VII национален семинар с международно
участие на тема Интелектуалната
собственост и дигиталните хора

* Честване на Международния ден на
книгата и авторското право

* Посещение при GTT

* Покана от GTT към студентите на УниБИТ

* Състав на държавните изпитни
комисии за ОКС Магистър в редовна
сесия

*
XV ЮБИЛЕЙНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ – 17
май – Отворени врати на УниБИТ

* Семинар Еразъм и BOBCATSSS

* Конкурс за изработване на плакат

* Конкурс за написване на есе

* Стипендии летен семестър 2018/2019

* Възможност за работа в Nielsen

*
Програма
за редовно обучение

* BOBCATSSS2020, Париж е със съорганизатор
УниБИТ
* Нова възможност за стаж в IBM

* Скръбна вест

* Предложение за стаж в IBM

* Когато те управлява лидер

* УниБИТ – НОВО НАЧАЛО

* Класиране за стипендии

* Публична лекция на Матей Шопкин на
тема "Любовта към България"

* 10 години катедра „Библиотечен
мениджмънт“

* Акция "Провери своята кръвна захар
сега - утре може да бъде късно".

* Придобиване на професионална
квалификация „учител“ по
информационни технологии

* Седмична програма за ОКС
„Магистър”

* Скръбна вест

* Стипендии през зимен семестър 2018-2019

* Мисия "Студентски дом": Акция по
почистване

* НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ОКС
„БАКАЛАВЪР“

* Занятия на 29.10.2018 няма да се
провеждат

* Проект „Център за върхови
постижения по Информатика и
информационни и комуникационни
технологии“

* Ново учебно помагало по история -
"Моята България"

* Свидетелства по проект „Студентски
практики“

* ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНА
2018-2019 г.

* Стажантска програма 2018 - Компютърна
лаборатория „Джон Атанасов“

* Седмична програма - ОКС Бакалавър

* Прием ВСУ-УниБИТ 2018

* Свидетелства по проект „Студентски
практики“!

* Четвърта международна кръгла маса
„Проблеми на обществената
комуникация“

* Възможност за нетехнически стаж в IBM

* проф. Мюмюн Тахиров с орден „Златен
век“

* Публична лекция на доц. д-р Венета
Ханджийска

* Интервю на проф. Стоян Денчев за в-к
Телеграф

* Филиал "Студентски труд"

* Кариерен старт за студенти

* Публична лекция на проф.дин Лизбет
Любенова

* Допълнително отпуснат брой места по
проект „Студентски практики“!

* Конкурс за студентски екип BOBCATSSS 2020

* ХІV СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ (17
май 2018 г., 10:00 ч., Салон на УниБИТ-1)

* Информация за студентски практики

* Летни очни занятия за ОКС Магистър и
ОКС Бакалавър - Задочно обучение

* Стипендии летен семестър 2017-2018г.

* Свидетелства по проект „Студентски
практики“

* Възможност за професионална
квалификация "Учител по ИТ"

* ПРЕМИЕРА НА ТРИВИУМА ОТ ИЗДАНИЯ НА
БИОБИБЛИОГРАФИЯ НА УМБЕРТО ЕКО

* Пролетна практика в САП

* Информация за проект „Студентски
практики“

* Интерактивен час на тема
„Безопасността на пътя”

* Обучението по „Основи на
креативното мислене”

* Кръгла маса за професор Яни Милчаков

* Проект "Navigate"

* Младежки форум

* Яков Крайков

* “Study iT First”

* EduSummit’17 и QED’17

* НА ВНИМАНИЕТО НА НЕПРИЕТИТЕ
КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

* Гордеем се, че сме българи и сме от
УниБИТ!
* Трета кръгла маса по обществена
комуникация

* НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С
МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА:
ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ
НА
* Разширено администриране на Windows Server
2016

* Публична лекция на проф. д-р Иван
Христов Христов

* Представяне на студенти от
специалност "Комуникации и
информиране"

* ХІІІ Студентска научна конференция
и изложба на УниБИТ

* Свидетелства по проект „Студентски
практики“!

* Проект „Модели за социализация на
културно-историческото наследство в
„интелигентен град“

* МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ НА УниБИТ В
ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОРУПЦИЯТА

* Гостуват лектори от Oracle България

* Баскетбол в УниБИТ

* Международна Конференция на тема
Иновациите творят бъдещето!

* ХIV НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С
МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВОТО НА
ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ

* Стипендии 2017/2018

* Създаване и администриране на
частен облак с System Center 2012 R2 VMM

* ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

* ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ 2016


ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ


* „Информация и сигурност“ - новата
книга на проф. д.ик.н. Стоян Денчев

* МАЙСТОРСКИ КЛАС „НОРМИ, НАРУШЕНИЯ И
ОТКЛОНЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА КНИГАТА“

* ХVI-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

* СТИПЕНДИИ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2017-2018Г.

* Нови възможности за студентско
кредитиране

* Втората кръгла маса по проблемите на
обществените комуникации

* Информационна система по
стандартизация в УниБИТ

* Основни промени в закона за висшето
образование 2016 год.

* За българската духовност

* Първа кръга маса на тема „Проблеми
на обществената комуникация“

* МЮМЮН ТАХИР Е НОСИТЕЛ НАЦИОНАЛНАТА
ЛИТЕРЕТУРНА НАГРАДА „НИКОЛАЙ
ХАЙТОВ” ЗА 2014 ГОДИНА

* Конкурс за иновативен проект и
иновативно предприятие

* MikroTik Академия при УниБИТ

* Двадесет години списание “Издател”

* Софтуер по програмата Microsoft Imagine


* КОНТАКТИ

 

Компютърна лаборатория


Loading...

Click to
Load
Panorama

КАНДИДАТСТВАЙ В УНИБИТ

РАЗГЛЕДАЙ ПО ОКС

* Бакалавър

* Бакалавър след ПБ

* Магистър
* Доктор

ИМАТЕ ВЪПРОСИ?

Вижте повече информация
Изпратете
своите въпроси

СEДМИЧНА ПРОГРАМА

Седмичната програмa се публикува в
съответните подстраници на УЧЕБНА
ДЕЙНОСТ. За бърз достъп използвайте
следните връзки:

* ОКС Бакалавър

* ОКС Бакалавър след Професионален
бакалавър

* ОКС Магистър


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

* Факултет по библиотекознание и
културно наследство (ФБКН)

* Факултет по Информационни науки
(ФИН)
* Университетска младежка академия
за управление на знания

*

УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

УниБИТ предоставя съвременна
учебно-материална база за провеждане
на учебния процес и за самостоятелна
подготовка на студентите по всички
изучавани дисциплини в отделните
специалности.

научете повече

*

СПЕЦИАЛНОСТИ

УниБИТ обучава по бакалавърски,
магистърски и докторски програми за
образователните и научни
специалности, по които има
акредитация.

научете повече
*

ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ

Православната църковна община "Св. Св.
Кирил и Методий" в Рим и Университетът
по библиотекознание и информационни
технологии уреждат съвместна изложба
"Кирилицата в Европа".

научете повече

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТ
„СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ - ФАЗА 2


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

„ИНФОРМАЦИЯ И СИГУРНОСТ“ - НОВАТА
КНИГА НА ПРОФ. Д.ИК.Н. СТОЯН ДЕНЧЕВ


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТУДЕНТИ И
ДОКТОРАНТИ


Необходими условия

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


XV ЮБИЛЕЙНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ –
17 МАЙ – ОТВОРЕНИ ВРАТИ НА УНИБИТ


 

За повече информация цъкнете тук.


МАЙСТОРСКИ КЛАС „НОРМИ, НАРУШЕНИЯ И
ОТКЛОНЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА КНИГАТА


 

За повече информация цъкнете тук.


УНИВЕРСИТЕТСКА МЛАДЕЖКА АКАДЕМИЯ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ - УНИБИТ


 

За повече информация можете да
посетите сайта на академията
.

XVI-ТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ


 

Повече информация относно събитието
може да намерите ТУК.


ФАКУЛТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО(ФБКН)


Посетете официалната страница на
ФБКН.

 

Намерете ни ТУК.

ФАКУЛТЕТ "ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ" (ФИН)


Посетете официалната страница на ФИН.

 

Намерете ни ТУК.

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“


Финансиран от ОП „Наука и образование
за интелигентен растеж“,
съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ. Научете
повече

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ


Свържете се с ЦПО. Научете повече


Уебсайт: https://cpo.unibit.bg/  
Email: cpo.unibit@gmail.com

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР ПРИ УНИБИТ


Свържете се с кариерния консултант
Препод. Ани Антонова. Научете повече

Уеб сайт: http://careercenter.unibit.bg/

ЮНЕСКО МЕЖДУФАКУЛТЕТСКА КАТЕДРА ПРИ
УНИБИТ

ИКТ в библиотечните науки,
образованието и културното
наследство. Научете повече


НОВИНИ И СЪБИТИЯ

08.03

ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА ОТНОСНО
ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ ГРИП И COVID-19


06.03

ОБЯВА ПОЗИЦИЯ „ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ“


04.03

ПОКАНА
ЗА ИЗЛОЖБА „РУСКО ЦИФРОВО
СЪТРУДНИЧЕСТВО В УНИВЕРСИТЕТИТЕ“


28.02

ПОКАНА ЗА ИНИЦИАТИВАТА „ЕДИН
УНИВЕРСИТЕТ, ЕДНА КНИГА, ЕДНА,
ОБЩНОСТ“

24.02

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2


17.02

КУРС ПО АВТОРСКО ПРАВО НА ХАРВАРД В
УНИБИТ

14.02

ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ОТ
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И АЗИЯ


14.02

ПРИЕМ ОКС
БАКАЛАВЪР - УЧЕБНА 2020/2021 Г.


12.02

НАШИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ ЗА НАС


04.02

СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ЕКСПЕРТ -
ИЗСЛЕДОВАТЕЛ


23.01

ПЪРВИ КОНГРЕС НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ОТ
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И АЗИЯ


21.01

СКРЪБНА ВЕСТ

14.01

BOBCATSSS2020 - ПАРИЖ.

08.01

БАЛООБРАЗУВАЩИ ДИСЦИПЛИНИ И
КОНСПЕКТИ - ОКС „БАКАЛАВЪР СЛЕД ПБ"


31.12

УНИБИТ ЗАВЪРШВА ГОДИНАТА СЪС СТАРТ НА
8 ПРОЕКТА ПО ФОНД „НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ПРИ МОН


28.12

СКРЪБНА ВЕСТ

19.12

СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ
СИСТЕМИ

17.12

БАЛООБРАЗУВАЩИ ДИСЦИПЛИНИ И
КОНСПЕКТИ - ОКС БАКАЛАВЪР


17.12

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА -
ИЗГРАЖДАНЕ НА DATA SCIENCE КОМПЕТЕНТНОСТ


09.12

KЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПРЕЗ ЗИМЕН
СЕМЕСТЪР ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2019/2020 ГОДИНА


09.12

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ


03.12

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО 09.12


22.11

ПРЕСТИЖНА НАГРАДА ЗА УНИБИТ


18.11

DATA SCIENCE PIONEERS

07.11

ДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ (ЕУИ) 2020-2021


01.11

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИАНТИ НА БНБ 2020 Г.


25.10

BOBCATSSS 2021 ПОРТО ПОРТУГАЛИЯ


25.10

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА


25.10

СЪОБЩЕНИЕ - СТИПЕНДИИ 2019/2020


25.10

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РАБОТНИТЕ И УЧЕБНИ
ДНИ

ВИДЕО ОТ КАНАЛА НИ В YOUTUBE


*

УНИБИТ

* Начало
* Карта на сайта
* Галерия
* Контакти

*

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

* Бакалавър

* Бакалавър след ПБ

* Магистър
* Доктор

*

ПРИЕМ

* Бакалавър

* Бакалавър след ПБ

* Магистър
* Доктор

*

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

* ИНИОД
* ИОУЗКИН
* Проекти
* Академична кариера


*

ИНТЕГРАЦИЯ

* Международна дейност

* Програма Еразъм

* Вътрешно сътрудничество


Всички права запазени © 2020 УниБИТ |
Връзка с Уебмастъра | Валиден XHTML 1.0
Transitional |
Валиден CSS 2.1
Twitter
| YouTube


нагоре

HTML Source


Recent Screenshots:

ArchiveBay.com - gwen-howard-644b.squarespace.com - Gwen Howard
gwen-howard-644b.squarespace.com
ArchiveBay.com - hobbybaecker.de - Hobbybäcker-Versand
hobbybaecker.de
ArchiveBay.com - simplelivingcreativelearning.com - Simple Living. Creative Learning - Providing printables, encouragement, tips and resources to help busy mums balance homeschooli
simplelivingcreativelearning.com
ArchiveBay.com - parspack.com - پارس پک - هاست ابری-سرورابری-سرور مجازی-سرور اختصاصی-ثبت دامنه - پارس‌پ
parspack.com
ArchiveBay.com - forkala.com - سایت آگهی رایگان، درج آگهی رایگان، قبول انواع آگهی رایگان، تبلیغات آگ
forkala.com
ArchiveBay.com - pesona.co.id - PESONA - Life Inspiration Passion
pesona.co.id
ArchiveBay.com - heygrillhey.com - Home - Hey Grill, Hey
heygrillhey.com
ArchiveBay.com - adaddanuarta.blogspot.com - Adad Danuarta
adaddanuarta.blogspot.com
ArchiveBay.com - hunksofbeef.tumblr.com - Tumblr
hunksofbeef.tumblr.com
Privacy | Terms | DMCA | Complaints | Feature Requests | FAQ